Το φροντιστήριο μας

Τα 40+ χρόνια πείρας των φροντιστηρίων μας, η αμεσότητα και ο επαγγελματισμός των καθηγητών μας, η πειθαρχία και ο έλεγχος που ασκείται, η ενημέρωση των γονιών για την επίδοση των παιδιών τους και τα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιούμε σε όλα τα επίπεδα, μας έχουν κατατάξει ανάμεσα στους πρώτους!

Οι δια δραστικοί πίνακες, τα computers, τα e-blocks, τα bee-books καθώς και το πρόγραμμα jolly phonics δίνουν στα παιδιά γερές βάσεις από την προσχολική ηλικία για να πετύχουν σε ανώτερες εξετάσεις όπως Cambridge IGCSE και IELTS.